Liên hệ Thủ Đức Square :  Giám Đốc : Tạ Chí Quang Thông  09.07.07.1980 - 091.79.79.180 - Email: thongtq77@yahoo.com

Trang Chủ

Trang Chủ (5)

Thủ Đức Square Tầng 4

Thứ bảy, 06 Tháng 6 2015 00:00 Viết bởi

Mặt bằng tầng 4


Thủ Đức Square Tầng 3

Thứ bảy, 06 Tháng 6 2015 00:00 Viết bởi

Mặt bằng tầng 3


Thủ Đức Square Tầng 2

Thứ bảy, 06 Tháng 6 2015 00:00 Viết bởi

Mặt bằng tầng 2


Thủ Đức Square Tầng 1

Thứ bảy, 06 Tháng 6 2015 00:00 Viết bởi

Mặt bằng tầng 1


Trung Tâm Mua Sắm Thủ Đức Square

cho si mini tnbsquare thuduc trungtam muasam thoitrang8 

 

Thông Tin Liên Lạc

TNB Thủ Đức Square

Địa Chỉ: 220-222 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Q.Thủ Đức

Giám Đốc : Tạ Chí Quang Thông

Hotline:  09.07.07.1980 - 091.79.79.180

Email: thongtcq77@yahoo.com 

webiste: www.tnbsquare.com  www.thuducsquare.com